Rövidítés Tantárgy
Ang Angol Nyelv
Bio Biológia
Dk Digitális kultúra
Egy Elektrotechnika gyakorlat
Ekgy E-közigazgatás gyakorlata
Ekig E-közigazgatás
El Elektronika
Elgy Elektronika gyakorlat
Emgy Erősáramú mérések gyakorlata
Émgy Épületvillamossági mérés gyakorlat
Esz Elektrotechnikai számítások
Eszgy Erősáramú szerelési gyakorlat
Et Elektrotechnika
Eti Etika
Évgy Épületvillamossági szerelés gyakorlat
Évsz Épületvillamossági szerelés
F2 Foglalkoztatás II
FI Foglalkoztatás I
Fiz Fizika
Ga Gépészeti alapismeretek
Gagy Gépészeti alapismeretek gyakorlat
Gt Géptan
Hgy Hálózatok I. gyakorlat
HI Hálózatok I.
Hism Hálózati ismeretek
Ics Irodai szoftverek
Ie Ipari elektronika
Igy Interaktív gyakorlat
Igy Irányítástechnikai gyakorlatok
IKTgy IKT projektmunka i. gy.
Inf Informatika
InfT Informatikai és távközlési alapok I.
Irt Irányítástechnika
Isz Irodai szoftverek
IT IT alapok
ITang IT szakmai angol nyelv
ITgy Informatikai és távközlési alapok I. gy.
Itgyy IT alapok gyakorlat
Ka Közszolgálati alapismeretek
Kf Kötelező fakultáció
Kgy Közszolgálati ügyintézői ismeretek - gyakorlat
Km Kommunikáció
Kom Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Kögy Személy és vagyonőri és közterület ismeretek gyakorlat
Küg Közszolgálati ügyintézői ismeretek
Lgy Linux alapok gyakorlat
Lin Linux alapok
MAt Matematika
mb1 Magánbiztonság és vagyonvédelem I.
mb2 Magánbiztonság és vagyonvédelem II.
Mb4gy Magánbiztonság és vagyonvédelem IIV. - gyakorlat
Mdgy Műszaki dokumentáció gyakorlat
Mgy Műszaki gyakorlat
Mi Műszaki ismeretek
Mir Magyar nyelv és irodalom
Mt Méréstechnika
Műv Művészetek
Mvi Munkavállalói ismeretek
Ném Német nyelv
Ném Német nyelv
Off Irodai szoftverek gyakorlat
Ofi Osztályfőnöki
OP Osztályközösség-építő program
Opr Operációs rendszerek
Önv Önvédelem és intézkedés taktika
Öv2gy Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II.
Prg Programozás
Pgy Programozás gyakorlat
Pgy PLC Programozási gyakorlat
PLC PLC ismeretek
PLC2 PLC integrált biztonságtechnikai rendszerek
Prg Programozás
Prgy Programozási alapok gy.
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek
Rend2 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II.
Rend4 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV.
Rend5 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V.
Rgy Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat
Rgy1 Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat I.
Rgy2 Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat II.
Rigy Rendészeti szakmai informatikai gyakorlat
Rinf Rendészeti szakmai informatika
Rny Rendészeti szakmai idegen nyelv
Sgy Szoftverfejlesztés gyakorlat
STest Speciális testnevelés és önvédelem
SZD Szakdolgozat konzultáció
SzF Szoftverfejlesztés
Szh Számítógéprendszer hibáinak elhárítása
Társ Társadalomismeret
Ték Társadalomismeret és kommunikáció
Test Testnevelés
TéT Történelem és Társadalomismeret
Tism Természetismeret
Tört Történelem
ttk Komplex ttk
Ü1gy Ügyviteli ismeretek I. gyakorlat
Ü2gy Ügyviteli ismeretek II. gyakorlat
Ügy Ügyviteli ismeretek-gyakorlat
Ügy Ügyviteli gyakorlat
Üism Ügyviteli ismeretek
Ük Ügyfélszolgálati kommunikáció
Ükgy Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat
Ükgyp Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat (panaszkezelés modulhoz)
Ükp Ügyfélszolgálati kommunikáció (panaszkezelés modulhoz)
Ül Üzemlátogatás
Va Villamos alapismeretek
Va Villamosipari anyagismeret
Vagy Villamos alapismeretek gyakorlat
Vbgy Villamos gépek és berendezések gyakorlata
Vgb Villamos gépek
Vgb Villamos gépek és berendezések
Vgy Villamos gépek és vezérlések gyakorlat
Vi Vállalkozási ismeretek
Vm Villamos művek
Vmá Villamos műszaki ábrázolás
Wf Webfejlesztés
Wgy Webfejlesztés gyakorlat