A NAPRENDSZER

A Naprendszer alatt azt a tartományt is értjük, amelyben a Nap gravitációs tere dominál. Általánosságban fogalmazva a Naprendszeren értjük a Napot a körülötte keringő kisebb-nagyobb testek összességével együtt. Ez körülbelül 2 fényév sugarú gömb, amelynek határán a Nap vonzása már csak akkora nagyságrendű, mint a szomszédos csillagoké. A Naprendszerbe a következő égitesteket soroljuk:

A Naprendszer vizsgálatakor távolságegységként a csillagászati egységet (CSE) használjuk, amely a Föld-Nap közepes távolsággal, kb. 150 millió km-rel egyenlő.


Miniatürizált Naprendszer

A Föld akkorának tűnik, mint egy borsszem, s mintegy 30 méterre kering a mini-Nap körül. A Föld pályáján belül kering a Vénusz és a Merkúr, amelyek közül az első ugyancsak borsszem méretű, míg az utóbbi csak akkora, mint egy mustármag. A Mars amely nem sokkal nagyobb a Merkúrnál, majdnem 50 méterre kering a modellbeli Naptól. A Szaturnusz akkora, mint egy jókora cseresznye, híres gyűrűjével 300 méterre van a Naptól. A megtermett borsószemhez hasonló Uránusz és Neptunusz 600 illetve 900 méterre keringenek a középponttól.

A Naprendszer bolygói

A Nap körül nyolc nagybolygó kering, Naptól mért távolságuk sorrendjében:
  1. Merkúr
  2. Vénusz
  3. Föld
  4. Mars
  5. Jupiter
  6. Szaturnusz
  7. Uránusz
  8. Neptunusz
Planets mini

A bolygók osztályozása

A bolygók osztályozása anyagi összetételük szerint: Föld típusú vagy kőzetbolygók: A négy legbelső bolygó: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars.

A bolygók holdjai

A holdak különféle kölcsönhatásokban állnak bolygóikkal, aminek következményei vannak, például az árapály keletkezése a Földön. A bolygóra egy hold csak akkor képes érdemi hatást kifejteni, ha tömege a bolygóénak jelentős hányadát teszi ki. Ezzel ellentétben a Jupiter legnagyobb holdjának a tömege a bolygó tömegének 1/10000 része alatt marad. (A legtöbb hold - szám szerint 63 - a legnagyobb bolygó, a Jupiter körül kering, mögötte alig lemaradva következik a Szaturnusz 61 természetes kísérőjével.)

Az oldal tetejére